FRI OS FOR DEMOKRATIET!

Hvad er bedst, demokrati eller monarki? Cassius Dio var ikke i tvivl: monarki er en langt bedre styreform end demokrati. Men hvordan skal det ideelle monarki så indrettes? I dette afsnit diskuterer vi, hvorfor Dio anså demokrati som en elendig styreform, og hvorfor han mente, at selv en uduelig enehersker var bedre end en republik. Vi fokuserer også på Dios ideelle monarki, på senatets og rådgiveres rolle i sådan en styreform og på hvordan kejserne i Dios øjne kunne undgå at falde i tyranniets fælde.

I samarbejde med SDU og Det danske institut i Rom har vi lavet fem podcasts med udgangspunkt i den romerske forfatter Cassius Dio og dennes syn på magt i Romerriget. I studiet er professor Jesper Majbom Madsen og amanuensis ved Det danske Institut i Rom, Mads Lindholmer, begge har beskæftiget sig indgående med Cassius Dio. 

FRI OS FOR DEMOKRATIET